Select Page

Кумановски ликовни уметници 2013
Групна изложба

Текст: Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2013

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Адеми Арменд, Божиновски Дејан, Божурски Гоце, Величковска Магда, Величковска Марија, Величковски Владимир, Идризи Наим, Илијевска Валентина, Ислами Ханифе, Јакимовска Симона, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Колебен Драган, Крстевски Далибор, Кукуњавски Борис, Мухамедали Алили, Саздовска Магдалена, Саздовски Синиша, Симоновиќ Александар, Стефановски Александар, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан

Постхумно: Караџа Киро, Муфтински Трајко

Каталог: PDF mk