Select Page

Кумановски ликовни уметници 2009
Групна изложба
Текст: Драгана Спасковска, Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2009

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Арсовски Боро Бабата, Арсовски Дејан, Арсовски Зоран, Божурска Кристина, Божурски Гоце, Величковски Владимир, Илијевска Валентина, Јакимовска Симона, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Јаков Емил, Кукуњавски Борис, Маневски Бојан, Марковска Марија, Михаилидис Рафаела Сања, Младеновски Оливер, Мухамедали Алили, Нешковски Томислав, Симоновиќ Александар, Стефановски Александар, Стојмановски Диде Живко, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Цветановска М. Марина

Постхумно: Атанасовски Гарски Тане

Каталог: PDF мк