Select Page

Кумановски ликовни уметници 2007
Групна изложба
Текст: Катарина Јакимовска, Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2007

 

Учесници: Авдиљи Албина, Аврамовски Момчило, Арсовски Боро Бабата, Арсовски Дејан, Арсовски Зоран, Божурска Кристина, Божурски Гоце, Величковска Марија, Величковски Владимир, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Јаков Емил, Јанчевски Трајче, Кашавелски Синиша, Кукуњавски Борис, Марковска Марија, Мухамедали Алили, Нешковски Томислав, Поповски Јовица, Радуловиќ Ивана, Симоновиќ Александар, Стефановска Магдалена, Стојмановски Диде Живко, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Тренчевски Далибор, Цветановска М. Марина

Постхумно: Караџа Киро, Аврамовски Драгутин Гуте, Атанасовски Гарски Тане, Станковиќ Верољуб

Каталог: PDF мк