Select Page

Кумановски ликовни уметници 2004
Групна изложба

 

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2004

 

Учесници: Аврамовска Маргарита, Аврамовски Момчило, Арсовски Борo Бабата, Атанасовски Гарски Тане, Божурски Гоце, Величковска Марија, Величковски Владимир, Димовски Тони, Јаков Емил, Кукуњавски Борис, Марковска Марија, Мухамедали Алили, Нешковски Томислав, Петровски Страхил, Поповски Јовица, Симоновиќ Александар, Соларска Тања, Стоилковска Анка, Стојмановски Диде Живко, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Ќерими Башким, Цветановска М. Марина, Џимревска Викторија

Каталог: PDF mk