Select Page

Кумановски ликовни уметници 2000
Групна изложба

Народен музеј, Куманово – Уметничка галерија

Ноември 2000

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Атанасовски Гарски Тане, Близнаковски Ѓорѓи, Божурски Гоце, Величковски Владимир, Данаиловска Анка, Димовски Тони, Јакимовски Зоран, Костиќ Светлана, Кукуњавски Борис, Марковиќ Часлав, Марковска Марија, Нешковски Томислав, Николовска Жаклина, Петровски Моцо Момчило, Петровски Страхил, Поповска Даутовска Гордана, Поповски Јовица, Стојановиќ Марија, Стојмановски Диде Живко, Трајковски Трајан, Цветковиќ Мирослава, Џимревска Викторија

Каталог: PDF mk