Select Page

Кумановски графичари 2009
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
2009

 

Учесници: Јакимовски Зоран, Соларска Тања, Величковска Магда, Јакимовски Стефан, Јовановски Далибор, Јакимовска Симона

Каталог: PDF mk