Select Page

Кумановски графичари 2005
Групна изложба

Учесници: Јакимовски Зоран, Данаиловска Анка, Димовски Тони, Џимревска Викторија, Мухамедали Алили, Соларска Тања, Јакимовски Стефан, Величковска Магда

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
Декември 2005

 

Каталог: PDF mk