Select Page

Куманово 2006
21ва изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак 50“, Куманово

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
19 октомври – 1 ноември 2006

 

Учесници: Доцевски Душан, Љума Самир, Петровски Дарко, Петровски Димитар, Секуловски Владимир, Филиповиќ Филип, Ѓорѓевиќ Бобан, Милојевиќ Раша, Миљковиќ Ивковиќ Емилија

Каталог: PDF mk