Select Page

Куманово 2005
20та изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак 50“, Куманово

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
17 ноември – 1 декември 2005

 

Учесници: Андонов Зоран, Аргакијева Маја, Бајрам Ерол, Бојаџиевски Зоран, Брсаковски Роберто, Велева Ана, Велковска Ивана, Гавровски Цветан, Гилески Дејан, Граорковски Огнен, Димовски Стефан, Доцевски Душан, Ѓорѓевиќ Александар, Јаневски Марјан, Јуруковска Александра, Јуруковска Билјана, Јуруковски Пеце, Кумбараџи Емин, Луковиќ Владимир, Љума Самир, Младеновски Кире, Николовски Среќко, Петровски Дарко, Петровски Димитар, Поповска Елена, Ристовска Катарина, Секуловски Владимир, Серафимовски Драшко, Стефановски Мартин, Стојановски Цули Александар, Стокиќ Срѓан, Тутковски Мишко, Христовски Ники Никола

Каталог: PDF mk