Select Page

Куманово 2004
19та изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак 50“, Куманово

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
28 септември – 8 октомври 2004

 

Учесници: Андонов Зоран, Аргакијева Маја, Бајрам Ерол, Бајрамов Маџит, Брсаковски Роберто, Василевски Бобан, Димитриевска Анита, Доцевски Душан, Јаневски Марјан, Јовановска Марија, Јуруковски Пеце, Љума Самир, Мајсторски Зоран, Насковски Антонио, Османи Илхан, Панзовска Елена, Ристов Тоше, Секуловски Владимир, Стојковски Тони, Тодоровска Лидија, Цветковска Ивана

Каталог: PDF mk