Select Page

Куманово 2003
18та изложба на уметничка фотографија
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово и Фото-сојуз на Македонија

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово

21 ноември – 3 декември 2003

 

Учесници: Ангелковска Тања, Ангеловски Дарин, Андонов Зоран, Бајрам Ерол, Божиновска Ивана, Гавровски Цветан, Георгиева Елена, Георгиева Кристина, Георгиевски Стефан, Гилески Дејан, Доцевски Душан, Ефремовска Ана, Ивановски Зоран, Илов Сашко, Јаневска Маја, Јаневски Марјан, Јовановска Марија, Јовановски Владимир, Јуруковска Билјана, Јуруковски Пеце, Копрова Станоевска Александра, Коцев Тони, Краљевски Филип, Луковиќ Раде, Љума Самир, Мајсторски Зоран, Мановски Стојан, Муровски Симо, Николов Никола, Николовски Драгољуб, Николовски Среќко, Османи Илхан, Ристевски Радислав, Ристовска Катарина, Ристовски Љупчо, Секуловски Владимир, Симовски Бојан, Талевски Атанас, Тодоровски Драган, Трајчевски Драган, Христовски Ники Никола

Каталог: PDF mk