Select Page

Изложба на фотографии – Културни настани Скопје ’91
Изложба на документарни фотографии од настаните организирани од Културно-просветната заедница на Скопје

Организација на изложбата: Ната Кецкаровска и Александар Кондев
Издавач на каталогот: Културно-просветна заедница на Скопје

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје

Декември 1991

 

Каталог: PDF mk