Select Page

Културен рапорт (октомври 1999)
ТВ емисија за култура

Автор: Александра Бубевска

 

ТВ А1
10.1999

 

Содржина: ТВ интервју со Мелентие Пандиловски за SEA Fair; прилог за галерија „Аеро”