Select Page

Културен рапорт (1997): прилог за „Parallelen – Kunst aus Mazedonien”
ТВ интервју со Небојша Вилиќ, Славчо Соколовски, Томе Аџиевски и Јован Шумковски
Разговара: Александра Бубевска

ТВ А1
1997