Select Page

Културен живот – Сликарството е процес во траење
Интервју со Илија Пенушлиски објавено во списанието Културен живот бр. 3-4, 1986

Разговарала: Љубица Арсовска

Реобјавено во Културен живот бр. 3 – 4 (60 години постоење, 1956 – 2016), Скопје
Август – ноември 2016

 

Интервју: PDF mk