Select Page

Културата на сеќавање како изострена ликовна форма
Осврт кон творештвото на Душан Перчинков

Aвтор: Дејан Буѓевац

Oбјавен во списанието „Порта3″
19.11.2010

 

Осврт: PDF mk