Select Page

Крушевскиот манифест

Публикација

Данчо Зографски, Митко Зафировски

Издава: Земски одбор на Народниот фронт на Македонија

Скопје, август 1948

 

 

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)