Select Page

Крсте Мартиноски: Цртежи
Самостојна изложба

Текст: Љубен Пауновски

 

 

Дом на културата, Битола
28.07 – 09.08.1992

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)