Select Page

Критички моменти: Цртежот со нова квалитетна димезија
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, ДЛУМ, Скопје, 1979)

Автор: Богдан Мусовиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
14.12.1979

 

Осврт: PDF mk