Select Page

Критичка уметност
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ

Разговори со: Бојан Иванов, Зоран Попоски, Мира Гаќина, Жанета Вангели

 

Издавач: 359, Скопје
2010

 

На предната корица: Реклама за самостојната изложба на Атанас Ботев во Културно информативниот центар, Скопје 2008
На задната корица: Атанас Ботев, 60 години егзодус 2008, масло на платно

За цитирање: Небојша Вилиќ, Критичка уметност (Скопје: 359, 2010)

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)