Select Page

Критиката на премиерот
Писмо (Реакција на текстот „Кои се независните” на Љупчо Георгиевски, објавен на 28.10.2000)

Автор: Атанас Вангелов

Објавено во Дневник, Скопје
01.11.2000

 

Текст: PDF mk