Select Page

Критиката како делување
е-книга

Автор: Небојша Вилиќ

 

Издавач: 359, Скопје
Едиција: Текстови за уметноста

2009

 

На корицата: Жанета Вангели, „Altruistic Pillow”, 1998

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)