Select Page

Кристо / Christo
Самостојна изложба / Solo exhibition

Teкст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

08 – 27.04.1993

 

 

Каталог / Catalogue: PDF mk
Покана: PDF mk

 

>>> Линк до написот на Н.Ј.