Select Page

Крвотоците на светот во едно отчукување
Напис
Автор: Н. М. ; изјави: Борис Петковски, Ладислав Баришиќ, Влада Урошевиќ, Ристо Аврамовски, Зоран Стаменковиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
09.12.1973

 

Напис: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата