Select Page

Кој се изрезили во Венеција?
Писмо – реакција на Лилјана Неделковска на колумната на Златко Теодосиевски „На комшијата козата“ објавен во Дневник на 17.4.1999

Објавено во Дневник, Скопје
22.04.1999

 

Текст: PDF mk

 

>>> Линк до колумната на Златко Теодосиевски

>>> Линк до реакцијата на Конча Пиркоска