Select Page

Кој настан, личност, дело?
Традиционална анкета на „Нова Македонија“
Автор: не е наведен; изјави: Викторија Васева Димеска, Драган Бошнаковски, Миле Корубин, Коста Хаџи Антоновски, Јован Стефановски – Жан

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.01.1994

 

Анкета: PDF mk