Select Page

Кочовски, Петров, Кочевски – Цртежи, графики
Изложба
Илија Кочовски, Панде Петров, Димитар Кочевски – Мичо
Текст: Доне Пановски

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
07 -18.03.1978

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)