Select Page

Коста Хаџи Антоновски
Самостојна изложба

Текст: Богомил Карлаварис

Дом на културата, Битола
04 – 22.03.1992

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)