Select Page

Коста Анѓели Радовани и Златко Прица
Самостојна изложба

Текст: Паскал Гилевски

 

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје
13 – 28 Октомври 1980

 

Каталог: PDF mk