Select Page

Коста Абдарманов: Скулптура
Самостојна изложба

 

 

Уметничка галерија, Скопје

21 декември 1972 – 4 јануари 1973

 

Каталог: PDF mk