Select Page

Концепт 2: Доказ дека гравот е правата, единствена и универзална вистина
Самостојна изложба
Слободанка Стевческа
Текст: Билјана Петровска – Исијанин
Галерија М, Завод и Музеј – Битола
Оворање: 9 април 1999

 

Каталог: PDF mk