Select Page

Концептуалната уметност не е замена за боја и цртеж
Интервју со Симонида Филипова Китановска

Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
15.06.2008

 

Интервју: PDF mk