Select Page

Со Александар Велики си ја загрозувате иднината

Интервју со Тим Џуда

Разговарал: Борис Георгиевски

Објавено во Глобус, Скопје

31.03.2009

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)