Select Page

Критичарот на уметноста и историчарот на уметноста
Есеј

Автор: Квентин Бел

 

Објавен во Разгледи бр. 2/3 (стр.239-259), Скопје
Февруари – март 1980

 

 

Есеј: PDF mk