Select Page

Конкурс
(за учество на десет кандидати од завршните класови на средните училишта на Република Македонија во предавањата и семинарите од студискиот дел на проектот „Корени и ризоми”)
Објавува: Сорос центарот за современи уметности Скопје
Објавен во Журнал, Скопје
14.05.1999

 

PDF mk


(Од архивата на Вилиќ Небојша)