Select Page

Кондовски Филип
Самостојна изложба

 

Текст: Марина Лешкова

 

Музеј на современата уметност, Скопје
18.04.2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)