Select Page

Компјутерски графики – Објекти
Самостојна изложба / Solo exhibition
Мишо Вељковиќ / Misho Veljkovic

Продажна галерија на Музејот на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
23.02.2000

 

Текст: Љиљана Христова / Text: Liljana Hristova

Каталог / Catalog: PDF mk/eng
Покана / Invitation: PDF mk/eng