Select Page

Компромитација без аргументи
Отворено писмо од Зоран Петровски до министерот за култура Љубен Пауновски

Објавено во Дневник, Скопје
15.04.2000

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)