Select Page

Комплексната димензија на ништото
Oсврт и разговор со членовите на групата „Зеро” по повод ретроспективната изложба „Од нула до бесконечност“ во „Мала станица”
Автор: Тони Димков

Неделен весник „Глобус”, број 144, Скопје
19.01.2010

 

Текст: PDF mk