Select Page

Колку ти чини, Кољо, Александарот?
Писмо
Автор: Марија Станковска – Sамали

Објавено во Дневник, Скопје
27.02.2007

 

Писмо: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)