Select Page

Киро Урдин

Самостојна изложба

Текстови: Викторија Васева Димеска, Шинич Сеги

Музеј на современата уметност, Скопје

10.06 – 25.08.1994

 

 

Каталог: PDF mk