Select Page

Киро Урдин / Kiro Urdin
Самостојна изложба / Solo exhibition

Интернационална уметничка галерија – Стоби, Скопје / International Art Gallery – Stobi, Skopje
27 април 1996 / 27 April 1996

 

Промотивен материјал / Promo material: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)