Select Page

Кирил Ефремов / Kiril Efremov
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текстови: Владимир Величковски, Кирил Ефремов / Text: Vladimir Velickovski, Kiril Efremov

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
1984

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng