Select Page

Кирил Гегоски
Самостојна изложба

Текст: Живко Велковски

Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица
Април 2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)