Select Page

Кераца Висулчева (1910 – 2004)
Спомен – музејска поставка

 

Текст: Соња Абаџиева

 

Дом на културата „Драги Тозија“, Ресен

10.09.2005

 

Каталог: PDF mk