Select Page

Керамика
Едукативно – дидактичка изложба

Текст: Елизабета Јанковска

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Декември 1998

 

 

Каталог: PDF mk