Select Page

Керамиката како уметност
Интервју со Михо Лазаров и Раде Перчуклиевски

Автор: С(офија) Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
10.12.1981

 

Интервју: PDF mk