Select Page

Кај нас сѐ уште е доминантна естетиката од 1970-тите
Интервју со Сашо Алушевски

Автор: Ирма Башеска Ристовска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
25.12.2019

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата