Select Page

Катја Ефтимова

40 години ликовно творештво

Текст: Владимир Величковски

Центар за култура и информации Скопје

14.11. – 28.11.1985

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)