Select Page

Категорично против обидите за бугаризација на македонската култура

Јавно обраќање на Советот на асоцијациите од областа на културата до министерот Димитар Димитров

 

Објавено во Вечер, Скопје
17.09.1999

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)